எம்மைப் பற்றி

பன்மை – உரையாடல்களுக்கான வெளி

பன்மை,

நிலா வீடு,

2/396, பி, புரட்டாசி வீதி,

கூட்டுறவு நகர்,

தியானபுரம் – விளமல்,

மாவட்ட ஆட்சியரகம் – அஞ்சல்,

திருவாரூர் – 610004.

அலைபேசி: 9842402010, 9842802010

மின்னஞ்சல்: panmai2010@gmail.com | panmai@live.com

இணையம்: www.panmai.in